Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ในการใช้บริการภายใต้ของเว็บไซต์ ufabetwallu.xyz ผู้ใช้งานทุกท่านจำเป็นจะต้อง ปฏิบัติตามและยินยอมตามข้อบังคับและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

กรุณาอ่านข้อบังคับและเงื่อนไขของการเข้าใช้บริการของ ufabetwallu.xyz  ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้: ผู้ที่ต้องการเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ จำเป็นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น และเราขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครสมาชิก ให้กับผู้ใช้งานที่กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนเท่านั้น
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้งานที่ให้ไว้กับเรา ทางเว็บไซต์จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ด้วยระบบการให้บริการที่ได้มาตรฐานของเราเท่านั้น
 3. การใช้งาน: ผู้ใช้งานทุกท่านจำเป็นจะต้อง ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการพนันออนไลน์ การฝากถอน-เครดิต และบริการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เงื่อนไขกำหนด
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ: สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขของ ufabetwallu.xyz ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. การยกเลิกสมาชิก: ผู้ใช้งานที่มีการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขของทางเว็บไซต์ ทางเราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกของคุณทันที
 6. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ: ufabetwallu.xyz จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎของเรา
 7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข: ข้อบังคับและเงื่อนไขใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ufabetwallu.xyz ทางเรามีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: ทุกการให้บริการที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ ufabetwallu.xyz แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้หรือคัดลอกได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 9. ข้อตกลงทางกฎหมาย: ข้อบังคับและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้กฎหมายที่ถูกต้อง การขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกระบวนการทางกฎหมายทันที
 10. การติดต่อ: หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ สามารถสอบถามกับทางทีมงานของเราได้โดยตรงผ่านช่องทาง contact@ufabetwallu.xyz
 11. การละเมิดข้อตกลง: หากเราตรวจพบว่าผู้ใช้งานมีการละเมิดข้อตกลงนี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายในทันที
 12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข: การใช้บริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ufabetwallu.xyz ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกกรณี